Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019.

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH THUẬN CHI BỘ TRẦN QUỐC TUẤN                                    * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                      Bình Thuận, ngày  11  tháng 3 năm 2019   HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  Chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.   Xây dựng ý thức tôn... ...