TRỰC CƠ QUAN TỪ NGÀY 02/3/2020 ĐẾN 07/3/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

PHÒNG GD-ĐT TX BUÔN HỒ                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG TRỰC PHÒNG, CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI

CỦA VI RÚT CORONA (nCoV) VÀ BẢO VỆ CƠ QUAN

(Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 07/3/2020)

Căn cứ Công văn số 332/UBND-VP của UBND thị xã Buôn Hồ ngày 28/02/2020

 

TT NGÀY TRỰC LÃNH ĐẠO TRỰC GV-NV GHI CHÚ
1 02/3/2020

 

– NGUYỄN ĐÔ –  NGUYỄN THỊ HÀ

–  HỒ THỊ MẬN

1. Bảo vệ trường trực  24/24, quét dọn lớp học, bơm nước hiên phòng học và sân trường, Dọn vệ sinh sân trường và trước cổng trường 03 ngày 01 lần. Phun thuốc phòng dịch (nếu có).

Số ĐT bảo vệ: 0842696779.

2. Chủ tịch uỷ ban xã:  0912795665 (Anh Đông)

3. Trưởng Công an xã Bình  Thuận:      0905 900 800 (Hồ Vĩnh Tùng)

4. PGD-ĐT Buôn Hồ: 02623871013 (Văn phòng)

5. HT:   0909873399

6. PHT: 0986966028

7. Bác sĩ Hoàng (Trưởng trạm): 0978886679.

+ Số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế: 0925.107979;

+ Số điện thoại đường dây nóng Bệnh viên đa khoa Vùng Tây Nguyên: 0262.3919.009;

+ Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh: 0262.3811.712.

2 03/3/2020

 

– NGUYỄN HỮU TRÃI –  TRỊNH THỊ HẢI

–  NGỌC THỊ HUỆ

3 04/3/2020

 

– NGUYỄN THỊ CẨM CÁT – VƯƠNG THỊ HOAN

–  NGUYỄN THỊ MẬN

4 05/3/2020

 

– LÊ THỊ HIẾU – PHẠM THỊ THỦY

– PHAN THỊ ÁNH TUYẾT

5 06/3/2020

 

– NGUYỄN ĐÔ – HOÀNG THỊ MINH TUYẾT

– NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

6 07/3/2020

 

– NGUYỄN HỮU TRÃI – LÊ THỊ NGUYỆN

– THÁI VĂN HÙNG

   Nơi nhận:

– PGD-ĐT TX Buôn Hồ (để chỉ đạo)                                                       Bình Thuận, ngày 29  tháng 3 năm 2020

–  UBND Xã Bình Thuận  (để chỉ đạo)                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

–  Như danh sách (để thực hiện)

– Lưu: Văn thư ./.

 

                                                                                                                                                                                                              

Nguyễn Đô