Phương hướng – nhiệm vụ năm 2024

Phương hướng – nhiệm vụ năm 2024

Lượt xem:

...
Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024

Lượt xem:

...
Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024

Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2024

Lượt xem:

...
Kế hoạch phát động phong tráo xây dựng chi bộ 4 tốt

Kế hoạch phát động phong tráo xây dựng chi bộ 4 tốt

Lượt xem:

...
Phương hướng – nhiệm vụ năm 2024

Phương hướng – nhiệm vụ năm 2024

Lượt xem:

...
Hướng dẫn viết báo cáo tự kiểm tra

Hướng dẫn viết báo cáo tự kiểm tra

Lượt xem:

ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH THUẬN CHI BỘ  TRẦN QUỐC TUẤN                                    *   ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                                                                     Bình Thuận, ngày  …   tháng … năm 2019 BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH NĂM 2019 Kính gửi: Chi bộ Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn. Thực hiện Quyết định số  ….-QĐ/CB ngày 11/3/2019 của chi bộ  V/v kiểm tra  đảng viên chấp hành năm 2019; Căn... ...
Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Lượt xem:

Sáng 22-9, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham sự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cấp ủy viên các cấp.   Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan TW trao đổi hai chuyên... ...