PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ BẢO VỆ CƠ QUAN AN TOÀN NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/TQT        Bình Thuận, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

PHƯƠNG ÁN

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ BẢO VỆ CƠ QUAN AN TOÀN

NĂM HỌC 2020-2021

 

 

Căn cứ Công văn số 237/PGDĐT-GDTH của PGD-ĐT thị xã Buôn Hồ, ngày 30 tháng 9 năm 2019; về việc tăng cường công tác PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày “Toàn dân PCCC” (4/10) năm 2020;

Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của CBCC, bảo đảm an ninh, trật tự trong cơ quan, Trường TH Trần Quốc Tuấn xây dựng kế hoạch và phương án và phân công nhiệm vụ thực hiện phương án phòng chống cháy chữa cháy và bảo vệ cơ quan an toàn cụ thể như sau:

* Trách nhiệm của Lãnh đạo, tổ chức Đảng, Đoàn thể và cá nhân CBVC:

 1. Lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy của ngành từ tỉnh đến huyện, thị xã.

Hiệu Trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trong chỉ đạo xây dựng phương án, tổ chức tập huấn theo các phương án đề ra, lập dự trù kinh phí, mua sắm trang bị phương tiện báo cháy, chữa cháy, tổ chức đội ứng cứu tại chỗ, quyết định biện pháp chữa cháy, kiểm tra công tác PCCC, khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể cá nhân trong trường.

Tổ trưởng tổ văn phòng  chịu trách nhiệm tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), kế hoạch tập huấn, quan hệ với Cảnh sát PCCC để được hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức kiểm tra theo định kỳ, phối hợp với lực lượng địa phương trong bảo vệ tài sản khi có xảy ra cháy nổ, kiểm tra đôn đốc các bộ phận thực hiện kế hoạch PCCC báo cáo tình hình với cấp trên theo quy định.

 1. Chi bộ dựa vào Nghị quyết của Chi bộ Lãnh đạo các Đảng viên quán triệt tầm quan trọng của công tác PCCC là một trong các tiêu chí quan trọng xét thi đua hàng năm.
 2. Ban chấp hành công Đoàn và Công Đoàn tổ chức học tập, giáo dục Công đoàn viên nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện quy chế, nội quy cơ quan, thường xuyên luyện tập và mưu trí, dũng cảm khi tham gia chữa cháy.
 3. Cá nhân CBCC, nhân viên bảo vệ, phục vụ đều phải nêu cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, làm đúng trách nhiệm theo sự phân công và chỉ đạo của Lãnh đạo khi có sự cố xảy ra.

XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC PCCC

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN:
 2. Vị trí của Trường TH Trần Quốc Tuấn:

Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn là một đơn vị sự nghiệp có chức năng giảng dạy cho học sinh trên địa bàn xã Bình thuận, hiện nay có tổng CBCNVC 28đ/c ; TSHS là 345 em. Nhà trường lưu trữ các hồ sơ như: thiết bị máy móc, học bạ, sổ điểm hầu hết là trên giấy tờ và máy vi tính và có lượng lưu trữ, bảo lưu các loại hồ sơ, sổ sách rất lớn và dễ cháy.

* Vị trí tọa lạc của Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn:

+ Phía Đông giáp với hộ dân.

+ Phía Tây giáp với trục đường chính của xã.

+ Phía Nam giáp đường liên thôn.

+ Phía Bắc giáp với hộ dân.

 1. Giao thông bên trong và bên ngoài:

+ Giao thông bên trong: 

Trường TH Trần Quốc Tuấn có thể tiếp cận được từ 2 hướng.

Cổng chính rộng xe chữa cháy có thể hoạt động dễ dàng.

+ Giao thông bên ngoài:

Từ Đội PCCC trung tâm huyện đến Trường khoảng 18 km, theo tuyến đường Quốc lộ 14 (khoảng 12 km) và đường liên xã (khoảng 6 km).

* Nguồn nước:

+ Bên trong cơ quan: có 02 bồn chứa nước sử dụng của nhà trường.

+ Bên ngoài: Không có.

 1. Đặc điểm kiến trúc:

Tổng diện tích là: 5421,9 m2 .

Cấu trúc xây dựng: 14 phòng học cấp 4; 02 phòng chức năng cấp 4; nhà hiệu bộ cấp 4; 2 nhà vệ sinh, 01 nhà bảo vệ cấp 4.

 1. ĐẶC TÍNH CHẤT CHÁY NỔ:

– Trường TH Trần Quốc Tuấn là cơ quan sự nghiệp Nhà nước, có chức năng giảng dạy bậc tiểu học thuộc Xã Bình Thuận.

– Tính chất cháy nổ tương đối an toàn PCCC.

– Khả năng xảy ra sự cố ít.

 1. LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN TẠI CHỖ:
 2. Lực lượng gồm:

+ Ban chỉ huy PCCC.

+ Đội thông tin liên lạc, Đội ứng cứu nhanh (được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ ứng cứu phụ trách một dãy) bào gồm cả trong giờ làm việc và ngoài giờ làm việc.

+ Bộ phận di chuyển và hướng dẫn người bị nạn.

+ Bộ phận cứu tài liệu, tài sản cơ quan (đặc biệt chú ý nhất là văn phòng, thư viện  thiết bị, kho).

+ Bảo vệ cơ quan.

 1. Phương tiện tại chỗ gồm:

– Bình CO­2:  01  cái.

– Xô xách nước:  10 cái.

– Bao bố:  10 cái.

– Vòi nước:  05 cái.

– Xẻng hốt cát : 5 cái.

– Ống dẫn nước :  40 m.

 1. Thông tin liên lạc báo cháy:

– Dùng số điện thoại cơ sở để báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp 114, hoặc báo cho đội PCCC gần nhất.

 1. Những nguyên nhân phát sinh cháy nổ:

– Không cúp cầu dao các thiết bị sử dụng điện khi hết giờ làm việc.

– Do chập điện trong hệ thống điện.

– Do vi phạm nội quy PCCC trong cơ quan.

– Do bị cháy lan từ bên ngoài vào.

PHẦN 2: CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY

 1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TẠI CHỖ:
 2. Công tác tuyên truyền giáo dục:

– Thường xuyên nhắc nhở CBCC có ý thức tốt trong việc phòng chống cháy nổ, tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy PCCC.

– Tắt máy, cúp cầu dao khi hết giờ làm việc.

– Vệ sinh thiết bị, hệ thống điện.

 1. Công tác tổ chức:

Thành lập lực lượng PCCC tại chỗ đầy đủ về số lượng, có tổ chức chặt chẽ, thiết bị đầy đủ về cơ sở vật chất cho công tác PCCC

 1. CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN LỰC LƯỢNG PCCC TẠI CHỖ:

– Tổ chức cho lực lượng PCCC tại chỗ học tập tính năng tác dụng và cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ theo sự hướng dẫn của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.

– Theo thời gian định kỳ, tổ chức kiểm tra trang thiết bị PCCC và thực tập        (nếu có đủ dụng cụ) PCCC tại đơn vị.

– Kết hợp lực lượng PCCC tại chỗ với cơ quan để diễn tập và học tập huấn luyện công tác PCCC.

 1. CÔNG TÁC KIỂM TRA HƯỚNG DẪN VỀ KỸ THUẬT AN TOÀN PCCC:
 2. Công tác kiểm tra:

Việc kiểm tra công tác PCCC được tiến hành nhằm đảm bảo yêu cầu cao nhất trong việc phòng chống cháy nổ như sau:

– Kiểm tra thường xuyên được tiến hành hàng ngày tại các phòng làm việc, kiểm tra tình hình thực hiện về quy định PCCC.

–  Kiểm tra định kỳ: được tiến hành 2 tháng đối với:

+ Hệ thống điện.

+ Bảo trì các trang thiết bị.

+ Kiểm tra đường dây mối nối của hệ thống điện.

+ Kiểm tra trang thiết bị PCCC.

+ Kiểm tra sắp xếp lại trang thiết bị PCCC.

 1. Hướng dẫn an toàn và các quy định về PCCC:

– Làm bảng hướng dẫn và nội quy về PCCC tại cơ quan.

– Không hút thuốc, đốt lửa, không sử dụng đun nấu trong khu vực kho, khu vực văn phòng, nhà xe. Khi hút thuốc lá xong phải dập tắt hẳn bỏ vào gạt tàn thuốc, không vứt vào thùng rác, giỏ rác, không được mang chất dễ cháy, dễ nổ vào cơ quan. Nhắc nhở phụ huynh học sinh đến liên hệ công tác phải tắt thuốc lá trước khi vào phòng làm việc.

– Sử dụng đúng và đầy đủ các loại cầu trì, cầu dao, phích cắm cho hệ thống điện và máy móc của cơ quan theo tiêu chuẩn an toàn về điện.

– Không tự ý câu móc, lắp đặt thêm thiết bị điện khi chưa tính toán xem hệ số an toàn chịu tại của hệ thống điện; CBCC sử dụng các thiết bị liên quan đến điện phải kiểm tra ổ cắm, đường dây, tránh để hở, chập mạch trước khi mở nguồn cho các thiết bị hoạt động.

– Khi hết giờ làm việc phải kiểm tra, tắt máy, tắt cầu dao điện trong các khu vực.

– Sắp xếp vật tư trong kho lưu trữ, kho chứa đồ như thư viện, thiết bị phải lưu ý đến các loại vật tư dễ gây cháy để theo dõi.

– Hồ sơ, tài liệu, các loại vật liệu dễ cháy phải để cách ổ cắm điện trên 1m, để vào hộp hoặc cột lại để thuận tiện cho việc di chuyển khi cần thiết.

PHẦN 3: TỔ CHỨC CHỮA CHÁY

 1. TỔ CHỨC CHỮA CHÁY:

– Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý khác nhau.

– Khi phát hiện cháy, người phát hiện hô to: cháy, cháy.

– Cúp cầu dao khu vực và khu vực liên hệ.

– Dùng điện thoại báo cháy cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp số 114 hoặc báo cho đội PCCC gần nhất.

– Dùng phương tiện PCCC dập tắt đám cháy.

– Cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy.

– Di chuyển tài sản, tài liệu ra khỏi khu vực cháy.

– Tạo khoảng cách ngăn cháy chống lây lan.

 1. CHỈ HUY CHỮA CHÁY:

Việc chỉ huy chữa cháy được phân công cụ thể như sau:

– Hiệu trưởng Trường làm tổng chỉ huy.

– Phó Hiệu trưởng sẽ tổng chỉ huy khi là người có mặt tại nơi xảy ra sự cố cháy trước khi Hiệu trưởng đến.

 1. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG CHÁY:
 2. Việc gây cháy có thể có các nguyên nhân:

– Cháy do chập điện.

– Do sơ xuất bất cẩn.

– Do vi phạm nội quy PCCC.

– Do cháy lây lan từ bên ngoài…

 1. Xử lý tình huống khi xảy ra cháy:
 2. Trong giờ làm việc:

– CBCC phát hiện cháy thông báo ngay cho khối trưởng, tổ trưởng tổ ứng cứu tại phòng mình, tất cả các CBVC bình tĩnh xác định khả năng lây lan, hỗ trợ dập tắt ngay, kịp thời trấn an học sinh và trật tự sơ tán học sinh theo sự sắp xếp của khối.

– Khi nhận tin có cháy, CBCC được phân công thực hiện tắt ngay cầu dao điện sử dụng bình CO2 dập tắt ngay đám cháy, các đồng chí khác theo phân công sử dụng dây dẫn nước, các phương tiện khác như xô xách nước, bao bố, giẻ có tẩm nước dập tắt đám cháy.

– Tổ, khối trưởng, tổ trưởng tổ ứng cứu báo cáo ngay cho Tổng chỉ huy điều động các bộ phận khác hỗ trợ.

– Tổng chỉ huy điều động các Đội hỗ trợ và quyết định các biện pháp nhằm nhanh chóng dập tắt đám cháy, chuyển tài sản, tài liệu hồ sơ khỏi nơi xảy ra cháy.

 1. Ngoài giờ làm việc:

– Người phát hiện cháy phải bằng mọi cách báo ngay cho Tổng chỉ huy và thành viên Ban chỉ huy theo số điện thoại cố định hoặc di động.

– Thông báo ngay cho Tổ trưởng hoặc Phó tổ văn phòng.

– Sử dụng bình CO2 hoặc nước dập tắt đám cháy.

– Người được nhận thông tin phải nhanh chóng có mặt tại cơ quan, điều động CBCC thuộc tổ ứng cứu đến hỗ trợ dập tắt đám cháy, hoặc thông báo cảnh sát PCCC đưa phương tiện đến dập tắt đám cháy.

– CBCC khi nhận được điện thoại thông báo phải nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp chữa cháy, cứu tài liệu, tài sản cơ quan.

 1. Phân công xử lý tình huống:

– Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý phù hợp, đ/c tổ trưởng có trách nhiệm phân công thành viên trong tổ xử lý tình huống.

– Khi có tình huống cháy xảy ra các bộ phận phải có sự phối hợp chặt chẽ để chữa cháy.

 1. Sơ đồ vị trí phương tiện chữa cháy:

(Bố trí sơ đồ chung và sơ đồ từng phòng của trường).

 1. Danh sách Ban chỉ huy và số điện thoại liên lạc:

(Lập danh sách theo quyết định của hiệu trưởng).

 1. Danh sách phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên của lực lượng PCCC tại chỗ:

Căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn và đặc điểm của từng thành viên, BCH sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thuộc lực lượng PCCC tại chỗ.

 1. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT:

– Tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng và thực hiện nội quy, phòng cháy tốt, đảm bảo an toàn sẽ được cộng thêm điểm thi đua cuối năm và khen thưởng đột xuất khi có thành tích xuất sắc.

– Tập thể, cá nhân không xây dựng phương án PCCC, vi phạm nội quy PCCC sẽ bị trừ điểm thi đua, nếu lỗi vi phạm nặng sẽ bị kỷ luật tùy theo mức độ.

– CBCC để xe môtô sai vị trí, gây cản trở lối đi trong quá trình chữa cháy sẽ bị trừ điểm thi đua , nếu trường hợp nặng sẽ bị kỷ luật theo quy định.

– CBCC hút thuốc lá xong không dập tắt hẳn tàn thuốc và vứt không đúng với nơi quy định về PCCC sẽ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

– CBCC khi nhận được điện yêu cầu vào cơ quan để tham gia chữa cháy nhưng không vào mà không có lý do chính đáng thì bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.

– Những đồng chí có tên trong danh sách tổ ứng cứu ngoài giờ khi nhận được điện báo có cháy nếu ở gần cơ quan thì lập tức có mặt để ứng phó và cùng phối hợp chữa cháy.

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Phòng cảnh sát PCCC TX (b/c);

– Phòng GD&ĐT (b/c);

– Công an Xã (hỗ trợ);

– CBVC (thực hiện);

– Đăng tải Website nhà trường;

– Lưu HSPCCC; VT./.                                                                       Nguyễn Đô

 

 

        ­