DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NH 2020-2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NH 2020-2021

Lượt xem:

         PHÒNG GD & ĐT TX BUÔN HỒ TRƯỜNG TH   TRẦN QUỐC TUẤN                Số: ……. /KH-TQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Bình Thuận, ngày …. tháng 10  năm 2020 KẾ HOẠCH Tổ chức phong trào thi đua trong đội ngũ Năm học 2020 – 2021     Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT... ...
DỰ THẢO BCTK CÔNG TÁC TĐ-KT 16-20 VÀ NHIỆM VỤ 2020-2025

DỰ THẢO BCTK CÔNG TÁC TĐ-KT 16-20 VÀ NHIỆM VỤ 2020-2025

Lượt xem:

PHÒNG GD-ĐT BUÔN HỒ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN   Số:       /KH – TQT CỘ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp- Tự do- Hạnh phúc   Bình Thuận, ngày …..  tháng 10 năm 2020                        NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  GIAI ĐOẠN 2020-2025   Mục đích- Yêu cầu: Nhằm phát huy những thành tựu của phong trào thi đua yêu nước giai... ...
Thành tích nhà trường

Thành tích nhà trường

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT TX BUÔN HỒ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN                   CÁC DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG CỦA NHÀ TRƯỜNG Danh hiệu thi đua: Năm   Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 2011 – 2012 Tập thể lao... ...
THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

Lượt xem:

PHÒNG GD-ĐT BUÔN HỒ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Buôn Hồ, ngày 10 tháng 9  năm  2018 THÀNH TÍCH VỀ NHÀ TRƯỜNG Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, thuộc xã Bình Thuận  Thị xã Buôn Hồ – Tỉnh Đăk Lăk  I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH  NHÀ TRƯỜNG: 1- Đặc điểm, tình... ...
Vinh danh 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại vùng biển đảo khó khăn

Vinh danh 42 giáo viên tiêu biểu công tác tại vùng biển đảo khó khăn

Lượt xem:

Tối 12-11, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long tổ chức tuyên dương các giáo viên tiêu biểu đang công tác tại các huyện đảo, xã đảo trên toàn quốc. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung... ...