KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ – CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2020 – 2021

KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ – CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2020 – 2021

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …../KH-TQT Bình Thuận, ngày … tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ – chuyên đề Năm học 2020 – 2021. Căn cứ công văn số 311/PGD ĐT ngày ngày 6/10/2020 của của Phòng Giáo dục và... ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 42/KH-TQT Bình Thuận, ngày 10 tháng 10 năm 2019. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP; HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2019 – 2020 – Căn cứ Công văn số 216/PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2019 của... ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 – 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

PHÒNG GD & ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN Số: 40/KH-TQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Thuận, ngày10 tháng 10 năm 2019. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 – 2020. Căn cứ Công văn số 216 /PGDĐT-GDTH ngày 17/9/2019 của Phòng GD & ĐT thị xã Buôn Hồ V/v Hướng... ...
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học... ...