Kế hoạch tổ chức giáo dục lịch sử, địa lí địa phương thông qua hoạt động dã ngoại, thăm quan, trải nghiệm thực tế năm học 2018 – 2019.

Lượt xem:

Đọc bài viết

  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …./KH-TQT-CM

Bình Thuận, ngày 14 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức giáo dục lịch sử, địa lí địa phương thông qua hoạt động dã ngoại, tham quan, trải nghiệm thực tế năm học 2018 – 2019.

 

Căn cứ Công văn số 1688/CV-CGDĐT ngày 06/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk V/v Hướng dẫn triển khai, sử dụng bộ Tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Công văn số 157/PGDĐT ngày 10/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ V/v triển khai sử dụng bộ Tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-TQT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn về tổ chức  triển khai thực hiện dạy học bộ Tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk năm học 2018 – 2019 và những năm học tiếp theo;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, bộ phận chuyên môn lập kế hoạch Tổ chức giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động giã ngoại, tham quan, trải nghiệm thực tế năm học 2018 – 2019. Cụ thể:

 1. Mục đích – Yêu cầu.
 2. a) Mục đích.

– Học sinh được tham quan, trải nghiệm thực tế các di tích lịch sử, các danh thắng của địa phương tỉnh Đắk Lắk.

– Thông qua hoạt động trải nghiệm, tham quan nhằm giúp cho học sinh hiểu hơn về lịch sử, về truyền thống đấu tranh cách mạng của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt về sự hy sinh, anh dũng của các chiến sĩ cách mạng. Từ đó giáo dục cho học sinh lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc.

– Qua các hoạt động thực tế, trải nghiệm giúp học sinh yêu thích học môn Lịch sử và Địa lí để tiếp tục học tốt hơn cho những cấp học tiếp theo.

 1. b) Yêu cầu.

– Các hoạt động phải tuyệt đối an toàn, vui tươi và mang tính giáo dục cao.

– Tất cả học sinh tham gia phải thật sự tự nguyện, được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

 1. Thời gian, địa điểm.

– Thời gian: dự kiển tổ chức vào ngày 27/4/2019.

– Địa điểm:

 1. Thăm Bảo tàng cách mạng tỉnh Đắk Lắk: Học sinh sẽ được xem mô hình, thuyết minh tái hiện lại diễn biến của chiến dịch giải phóng thành phố Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975.
 2. Thăm Nhà đày Buôn Ma Thuột: học sinh sẽ được tham quan, tận mắt nhìn thấy các mô hình tái hiện lại cảnh giam cầm, tra tấn dã man, tàn khốc của chế độ thực dân dế quốc đối với các chiến sĩ cách mạng. Được nghe các hướng dẫn viên thuyết minh, kể lại các câu chuyên anh hùng bất khuất của các chiến sĩ cách mạng …
 3. Thăm quan khu du lịch Suối Ong.

– Lịch trình hoạt động:

Thời gian Địa điểm
6 giờ Toàn bộ học sinh tập trung tại sân trường, ổn định và lên xe
6 giờ 30 Xuất phát.
7 giờ 30 đến 9 giờ Thăm Bảo tàng cách mạng tỉnh.
9 giờ 30 đến 11 giờ 30 Thăm Nhà đày Buôn Ma Thuột
11 giờ 45 Ăn cơm, nghỉ trưa tại khách sạn Ban Mê
14 giờ đến 16 giờ Tổ chức các hoạt động tại khu du lịch Suối Ong
16 giờ 30 Ra về, phụ huynh đón học sinh tại trường.

 

III. Thành phần tham dự.

 1. Đoàn CBGV phụ trách gồm: 8 thành viên.

Trưởng đoàn: Thầy Nguyễn Đô – Hiệu trưởng.

– Phó đoàn: Cô Nguyễn Thị Cẩm Cát – Giáo viên TPT Đội.

– Thầy Nguyễn Hữu Trãi – phó Hiệu trưởng.

– Cô Lê Thị Hiếu – CTCĐ trường.

– Cô Lê Nguyễn Thị Hàn My – GV dạy môn tin học.

– Cô: Hoàng Thị Minh Tuyết – GVCN lớp 5A.

– Cô Trịnh Thị Hải – GVCN lớp 5B.

 1. Học sinh: toàn bộ học sinh khối lớp 5 (67 em)
 2. Phân công phụ trách học sinh:

– Cô Hoàng Thị Minh Tuyết và cô Lê Thị Hiếu phụ trách học sinh lớp 5A.

– Cô Trịnh Thị Hải và cô Lê Nguyễn Thị Hàn My phụ trách học sinh lớp 5B.

 1. Kinh phí hoạt động (dự kiến).

Kinh phí do PHHS tự nguyện đóng góp.

Dự kiến: 235 000đ/HS.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động giã ngoại, tham quan, trải nghiệm thực tế năm học 2018 – 2019.

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Đô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …/KH-TQT-CM

Bình Thuận, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Tập huấn: Thực hiện dạy học “Bộ Tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk”.

 

Căn cứ Kế hoạch số 27/ KH-TQT-CM ngày 22/8/ 2018 của bộ phận chuyên môn nhà trường về việc Tập huấn: Thực hiện dạy học “Bộ Tài liệu dạy học địa phương tỉnh Đắk Lắk”.

Kết quả đạt được cụ thể như sau:

 1. ƯU ĐIỂM.

– Các đồng chí báo cáo viên đã chuẩn bị tốt nội dung bài giảng. Công tác chuẩn bị trang thiết bị phục vụ bài giảng tốt (đèn chiếu, tài liệu)

– 100% giáo viên tham gia tập huấn đã được phát tài liệu đầy đủ. (Bộ tài liệu dạy học các môn Lịch sử, Địa lí, TN-XH, Đào đức). Riêng giáo viên môn Anh văn và môn Âm nhạc đã tham gia tập huấn cấp thi xã.

– Giáo viên tham gia tập huấn đầy đủ 100%, thời gian tập huấn đúng thời gian quy định. Tinh thần, thái độ của các học viên tham gia tập huấn tương đối tốt. Đa số giáo viên đã hiểu được ý nghĩa và sự cần thiết đưa vào sử dụng ”Bộ Tài liệu dạy học địa phương” tại đơn vị.

 1. Khuyết điểm.

Một số ít giáo viên tham gia tập huấn chưa nghiêm túc.

Một số ít giáo viên chưa toàn tâm ví việc tuyên truyền, động viên học sinh mua tài liệu.

 1. Kiến nghị.

Đề nghị Hiệu trưởng nhà trường cần tổ chức một cuộc họp nhằm tuyên truyền cho giáo viên, giao trách nhiệm cho giáo viên về vấn đề mua tài liệu cho học sinh để bảo đảm 100% học sinh có tài liệu học tập. Nhằm bảo đảm kết quả giáo dục đạt được tốt nhất.

Trên đây là báo cáo đánh giá, nhận xét kết quả việc tập huấn triển khai công tác dạy học ”Bộ tài liệu dạy học địa phương tại đơn vị.

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO.

 

Nguyễn Hữu Trãi