Chuyên đề khối 3. Môn toán- Bài học stem (GV.Hồ Mận)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Chuyên đề khối 3. Môn toán- Bài học stem (GV.Hồ Mận)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Lớp 3, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin chuyên-đề-khối-3.-Môn-toán-Bài-học-stem-ngày-20-2-2024.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 13.19 MB
Ngày chia sẻ 20/02/2024
Lượt xem 23
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về