Môn Tin học lớp 3- Bài: EM SỬ DỤNG BÀN PHÍM (GV.LÊ MY)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Môn Tin học lớp 3- Bài: EM SỬ DỤNG BÀN PHÍM (GV.LÊ MY)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Lớp 3, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin TIN-HOC-3-BAI-5.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 10.69 MB
Ngày chia sẻ 10/11/2023
Lượt xem 24
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về