Môn Tin học lớp 4. Bài: KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH TRỰC QUAN (GV.Lê My)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Môn Tin học lớp 4. Bài: KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH TRỰC QUAN (GV.Lê My)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Lớp 4, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin TIN-HOC-3-BAI-14.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 6.48 MB
Ngày chia sẻ 15/04/2024
Lượt xem 23
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về