Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số (GV.Hương)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số (GV.Hương)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Kế hoạch bài dạy, Lớp 1,
Tên tập tin bài-31-phép-trừ-số-có-hai-chữ-số-cho-số-có-một-chữ-số.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 23.98 MB
Ngày chia sẻ 17/03/2024
Lượt xem 27
Lượt tải 0
Xem tài liệu Xem Online
Tải về